Početna / Vijesti / Izgradnja objekta u Trnovu

Izgradnja objekta u Trnovu

Napreduju radovi na izgradnji objekta u Trnovu.

Još početkom 2017. godine Općina je počela s prvim koracima u smjeru pripreme projekta gradnje novog i funkcionalnog objekta, jedinica koje će biti različitoga karaktera, ovisno o potrebama korisnika. Ovaj objekat se gradi na građevinskom zemljištu u vlasništvu općine, u njemu je planirana spomen-soba zatim sala za sastanke, kancelarije za potrebe organa Općine i kancelarije za boračka udruženja općine Trnovo. Do kraja godine se planiraju završiti grubi građevinski radovi.

Sljedeća Prethodna
 objekat Trnovo
 objekat Trno1
Sljedeća Prethodna

Oko Ajla Mulaosmanovic