Početna / Javni pozivi/oglasi / Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za opremanje djece za školsku 2018/2019. godinu

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za opremanje djece za školsku 2018/2019. godinu

 

Na osnovu člana 3. Budžeta općine Trnovo za 2018 godinu ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 03/18 i 33/18), člana 11. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2018 godinu, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

Za dodjelu novčanih sredstava za opremanje djece za školsku 2018/2019 godinu.

1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu sredstava porodicma sa troje i više djece koje imaju prebivalište na području općine Trnovo, koja pohađaju osnovnu i srednju školu, za kupovinu školskih knjiga, pribora i sveski, u cilju poboljšanja uslova i boljeg kvaliteta procesa učenja.

2. Pravo prijave na ovaj poziv imaju i porodice srednjoškolaca, bez obzira na broj djece, ukoliko djeca žive na području općine Trnovo i putuju do mjesta školovanja, što će nadležna služba utvrditi u svakom konkretnom slučaju.

3. Pomoć porodicama, dodjeliti će se u iznosima koji će biti raspoređeni u zavisnosti od broja djece, koja se školuju iz tačke 1 i 2 ovog poziva. Sredstva će se isplaćivati iz fonda – Ostali grantovi pojedincima – opremanje školaraca.

4. Sva lica koja se prijavljuju na ovaj poziv dužni su uz uredno popunjen zahtjev dostaviti i sljedeću dokumentaciju :

1. CIPS prijavnicu (za jednog roditelja) ,
2. Dokaz o redovnom školovanju (za svu djecu),
3. Žiro račun (za roditelja).

5.  Javni poziv ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objave.
Poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči općine, mjesnim zajednicama i WEB stranici općine.
Napomena: Sva dokumentacija mora biti orginal ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

 

Broj: 02 – 05- 2797/18
Trnovo, 30.avgust 2018.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ibro Berilo